csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Zámky a zámecké parky

Zámecký park a zámecký rybník Trnávka

Zámecký rybník

Zámecký park u rybníka je příjemné místo pro odpočinek a relaxaci. Nalezneme zde významné dřeviny, především lípy velkolisté a malolisté, dub letní, břízy, vrby jívy, javory, jírovec maďal aj. V celé lokalitě se vyskytují některé vzácné druhy obojživelníků. Jsou to skokan zelený, rosnička zelená a skokan krátkonohý, jenž se nachází pouze na dvou místech na severní Moravě. Z plazů zde můžeme potkat slepýše křehkého, ještěrku obecnou, užovku obojkovou aj. Nad vodní hladinou létají vážky rodu Leucorrhinia. Z botanického hlediska je tato lokalita mimořádně významná jako jedno z mála míst kriticky ohrožené vodní kapradinky nepukalky plovoucí. V posledních letech se na rybníku usadil párek labutí, jemuž se zde daří vyvést mláďata.

Read more

Bartošovický zámek

Zámek Bartošovi...

Bartošovický zámek je čtyřkřídlý s malým zavřeným nádvořím. Ve vstupní hale a v sálech v 1. patře je množství dochovaných prvků interiérové výbavy z 19. stol. - balustrádové zábradlí, dřevěné kazetové obklady, kazetové dveře a dřevěné kazetové stropy. Krásou a zachovalostí vyniká knihovna s mramorovým krbem, dnes využívaná jako Obřadní síň. V současné době je zámek sídlem Regionu Poodří, svazku 21 obcí zájmového území řeky Odry a jeho blízkého okolí. Činnost svazku je zaměřena na rozvoj služeb na venkově, na obnovu kulturního a přírodního dědictví. Dále je sídlem MAS Regionu Poodří, o. s. a Turistického informačního centra. V reprezentativních prostorách zámku se nachází obřadní síň a další prostory jsou využívány k pořádání slavnostních hostin, seminářů a školení. Dále zámek nabízí možnost ubytování s celkovou kapacitou 41 míst, kde I. patro zámku nabízí 6 pokojů (dvou a třílůžkových) s kapacitou 14 míst, se zařazením ubytování do kategorie penzionu*. II. patro bylo v roce 2010 rekonstruováno a návštěvníkům je k dispozici 9 pokojů (dvou, tří, čtyř a pětulůžkových) s vlastním sociálním zařízením a celkovou kapacitou 27 míst, se zařazením ubytování do kategorie penzionu* superior.
Dále se v zámku nachází Výstavní expozice Moravského Kravařska, která je rozdělena do 4 tématických celků: Galerie osobností, Moravské Kravařsko, Bartošovický zámek vč. minulosti a přítomnosti Poodří, Vojenská historie a lazaretní pokoj.

Read more

Zámek a statek v Jeseníku nad Odrou

Konečná podoba zámku je ve stylu pozdního baroka. Kolem zámku byl zřízen zámecký park, kdysi bohatý na vzácné stromy jako buk červenolistý, borovice černá, jinan dvoulaločný, platan. Zámek sloužil majitelům jako letní sídlo. Bez expozice.

Více informací na: http://www.zamekjesenik.com/

Read more

Zámecký park Jeseník nad Odrou

Přírodně krajinářský park, ohraničený na západní straně silnicí, na východě zemědělskými pozemky, na jihu hospodářskými objekty velkostatku a na severu rybníkem. Park kompozičně navazuje na alej kolem rybníka. Ještě v 60. letech stála ve východní části parku socha sv. Huberta, dnes je na tomto místě pouze sokl. Park je neudržovaný. Významné dřeviny: borovice vejmutovka, dub letní, platan javorolistý.

Read more

Zámek v Kuníně

Zámek Kunín

Zámek Kunín náleží k nejcennějším barokním zámkům celé Moravy. Pro hrabata  z Harrachu jej v letech 1726 - 1734 vybudoval věhlasný rakouský stavitel Johann Lucas von Hildebrandt na místě staré tvrze. Největšího rozkvětu se zámek dočkal na přelomu 18. a 19. století za osvícené majitelky Marie Walburgy hraběnky  z Truchsess-Waldburg-Zeilu, rozené z Harrach-Hohenemsu, která zde vybudovala jeden z nejmodernějších vzdělávacích ústavů tehdejší střední Evropy. Jeho nejznámějším žákem byl pozdější Otec národa a velký český historik František Palacký. Nachází se zde expozice s unikátním mobiliářem, ubytování a zámecká restaurace.

Více informací zde: http://zamek.kunin.cz/

Read more

Zámecký park Kunín

zámek Kunín

Zámecký park Park na ploše okolo osmi hektarů byl založen v době stavby zámku - v letech 1726 - 1734, tedy v době působení J.L Hildebrandta v Kuníně.. Největší rozkvět zámeckého parku lze zařadit do období let 1781 - 1828, do doby vlastnictví Marie Walburgy hraběnky Truchsess - Zeil. Tato osvícená žena zde založila roku 1792 vzdělávací ústav. Žáci byli vzděláváni mimo jiné i v pěstování ovocných stromů, v parku se nacházela zeleninová zahrada i ovocný sad. Hraběnka nechala vysadit vzrostlé stromy i do širokého okolí celého Kunína.V letech 1833 - 1880 byl vybudován v zámecké zahradě skleník, kde byly pěstovány exotické rostliny. Blíže k zámku stávala kuželna, původně dřevěná barokní stavba, později přestavěná. Kuželna sloužila na konci minulého století jako letní jídelna a byla cílem nedělních výletníků. Na západním konci parku se nacházel zděný šindelem pokrytý letohrádek, jehož sklepy mohly sloužit pro zrání a uskladnění sýrů (tzv. syrečkárna - dle ústního podání p. B. Novosada). Zámek i park jsou dějištěm mnoha kulturních a společenských akcí. V areálu je restaurace, zámecká kuželna i možnost ubytování.

Read more

Print