csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Vodní nádrž Bartoňka Sedlnice

K letní i zimní rekreaci (koupání, bruslení) slouží vodní nádrž pod střelnicí, na své si přijdou i sportovní rybáři.

Print

Bartošovické rybníky

Rybníky se nacházejí na dolním konci obce. Je jednou ze zastávek zámecké naučné stezky a místem každoročně pořádaných podzimních pooderských rybářských slavností. V blízkosti rybníku je umístěna hospůdka s menším občerstvením, kde můžete nejen načerpat síly na další cestu, ale také si vypůjčit rybářské náčiní. Na řece Odře, nad Bartošovickým mlýnem, je vybudován dřevěný střechovitý jez.

Print

Vodní nádrž Hubleska Bílov

Obec Bílov postavila v roce 2001 malou vodní nádrž "BÍLOV-HUBLESKA". Jarní otvírání vody s rybářskými závody se stává vyhledávanou akci domácích i přespolních zájemců. Kolem vodní nádrže vede cyklotrasa "KRAVAŘSKO". Zveme všechny milovníky přírody na návštěvu obce i okolí.

Print

Vodní nádrž Kletné a tábořiště

tábořiště Kletn...
tábořiště Kletn...
Vodní nádrž Kle...

Přehradní nádrž Kletné se nachází v pěkném prostředí 1 km severně od obce Suchdol nad Odrou, 5 km od východně od Oder. Část nádrže hraničí s blízkým lesem. V blízkém okolí chatová rekreační osada. Ideální klidné místo pro rodinnou dovolenou, odpočinek, rybaření. Nádrž má travnatý břeh, dno z části panelové pak bahnité.

Turistická trasa č. 7836, žlutá

Rozměry: 1.6ha
Hloubka: do 9m u hráze
Vstupné: zdarma
Parkoviště: zdarma, v sezóně někdy mírně placené
Občerstvení: v sezóně malý kiosek
Sportovní vyžití: rybářský sport

Print

Rybníky Jistebník

Rybniční sousta...
Jistebnickou rybniční soustavu tvoří soubor menších i větších rybníků oddělených od sebe hrázemi a loukami. Vodní plochy se svými porosty rákosu a malými ostrůvky jsou rájem vodního ptactva. Romantická cesta mezi rybníky Bezruč a Křivý je lemována starými vrbami a patří mezi nejkrásnější cesty v Poodří.

Print

Bývalá vodní tvrz Velké Albrechtice

Toto místo je svědkem dávné historie obce. Stávala zde vodní tvrz a rybník je pozůstatkem obranného vodního příkopu. Kdo a kdy tvrz postavil není známo, ale datuje se do 13. až 14. století. Postavena byla zřejmě k obraně obchodní cesty vedoucí údolím Bílovky. Zanikla koncem 15. století. Existenci potvrzují archeologické nálezy ing. Gustava Stumpfa z roku 1921, a to středověké keramiky a kachlů. Místo je zapsáno ve státním seznamu kulturních památek.

Print

Přírodní jezero Kaménka Pustějov

Jezero se nachází v katastru obce Pustějov, v prostoru mezi železniční tratí a řekou Odrou. Od přejezdu železniční tratě v dolní části obce je vzdáleno 200 m. Rybí osádka - lín, kapr, štika, okoun, plotice, perlín, karas obecný a stříbrný, cejn.

Print

Jezero u estakády Vražné

Retenční nádrž byla zbudována podle projektu rekultivace po odtěžení štěrkopísků v blízkosti dálničního mostu přes řeku Odru z obce Vražné do Mankovic. Čistá voda a břehy osázené stromy vytvářejí s pozadím dálniční estakády pěknou přírodní scenérii, naopak účastníkům dopravy na dálnici D1 hezký pohled na vodní plochu se dvěma ostrůvky.

Print

Řeka Odra

Vzniká spojením tří pramenných potoků, vytékajících z Oderských vrchů. Teče zprvu na severovýchod, před ústím Budišovky se stáčí k jihovýchodu a pod Jeseníkem nad Odrou se znovu stáčí na severovýchod. U Bohumína opouští naše území a dále teče přes 800 km Polskem až do Baltického moře. Plocha povodí na našem území měří 4 720 km2, délka sjízdného úseku je 98 km.
Na horním toku je řečiště 6-8m široké, značně kamenité. Řeka často meandruje v lukách mezi skalami. Od Heřmánek teče hlubokým lučinatým údolím, lemovaným lesy. Často se objevují hrázky, peřeje a padlé stromy. Pod Odry se údolí rezevírá, řeka teče plochou krajinou a silně meandruje. U Ostravy je již tok značně znečištěn, proto není jeho dolní část pro plavbu příliš přitažlivá. Sjíždění horního úseku lze doporučit vodákům na krytých lodích, ostatní úseky mají nížinný charakter.

Print

Pramen pískovna Sedlnice

Pramen

"Pramen pískovna" je oficiální název vydatného zdroje vody, který se nachází na katastru obce Sedlnice. Hydrometeorologický ústav v Praze pověřením občana Sedlnic pravidelně 1x týdně třikrát po sobě měří průtok vody do hranaté plechové nádoby o objemu 20 litrů. Je neuvěřitelné, že za 1 vteřinu průměrně nateče 3,2 l vody. Současně musí být zapisována teplota vody i vzduchu. Sedlnický pramen ještě nikdy nezamrzl - jeho průměrná teplota dosahuje 8 °C.

Print

Vodstvo místní části Petřvaldík

Hlavní vodotečí je pochopitelně Odra, zprava do ní ústící přítoky jsou pouze malými potůčky. Odra protéká katastrem Petřvaldíku v úseku vymezeném říčními kilometry 35,430 - 40,000. V téměř celé délce je vodohospodářsky neupravena (vyjma krátkých úseků u soutoku s Bílovkou a kolem mostu) a vytváří hluboké meandry. Podobně jako je tomu u dalších (u nás však již velmi vzácných) přirozeně meandrujících nížinných řek, se její koryto neustále mění, před několika lety došlo například k protržení meandru u Zimného dolu, vzniká tak od toku postupně izolovaná tůň. Krajinářsky patří úsek Odry kolem Petřvaldíku k mimořádně hodnotným a zaslouží si právem ochranu.
Důležitou podmínkou pro zachování mokřadů nivy Odry jsou každoročně i vícekrát do roka se opakující rozlivy, kdy řeka vystoupí z břehů a oderské údolí se na několik dní změní v mělké jezero. Hlavně v jarních měsících vodní hladina, která se postupně mění v tůně, přitahuje stovky ptáků. Protahujícím hejnům může krátkodobě sloužit i jako zastávka na tahu - Poodří je velmi důležitou tažnou cestou ptáků z jihu na sever a opačně.
Významného ocenění se Poodří - a tedy i Petřvaldíku - dostalo v roce 1993, kdy byla CHKO Poodří zařazena do prestižního seznamu mezinárodně chráněných mokřadních území v rámci Ramsarské úmluvy.

Print