csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Příroda Regionu Poodří - flora

 • Česnek medvědí

  Česnek medvědí

  Jarní bylina rostoucí v lužních lesích, která na svoji přítomnost upozorňuje zejména charakteristickou vůní a nápadnými bílými květy. © www.RegionPoodri.cz
 • Kapradiník bažinný

  Kapradiník bažinný

  Je ohroženým druhem mokřadních olšin, nesnáší vysušení terénu. Z Poodří v minulých 50 letech téměř vymizel, nyní se postupně navrací díky péči ochranářů. © www.RegionPoodri.cz
 • Kohoutek luční

  Kohoutek luční

  Růžově kvetoucí bylina představující jednu z ozdob vlhkých luk. © www.RegionPoodri.cz
 • Kosatec žlutý

  Kosatec žlutý

  Vytrvalá žlutě kvetoucí bylina. © www.RegionPoodri.cz
 • Kotvice plovoucí

  Kotvice plovoucí

  Kriticky ohrožený druh živinami bohatých nížinných rybníků. Plovoucí listové růžice jsou ukotveny ve dně plodem, z něhož vyrostly, takže jimi vítr nemůže pohybovat po hladině rybníka. Plody mají charakteristický tvar kotvy s ostnitými výběžky. © www.RegionPoodri.cz
 • Nepukalka plovoucí

  Nepukalka plovoucí

  Kriticky ohrožený plovoucí kapraďorost se vyskytuje na některých rybnících s šetrným způsobem hospodaření. Koncem léta a v září se pod jednotlivými lístky objevují velmi tvrdé. © www.RegionPoodri.cz
 • Orsej jarní

  Orsej jarní

  Nízká, časně zjara žlutě kvetoucí bylina, jež je typická pro lužní lesy, vlhké louky a křoviny. © www.RegionPoodri.cz
 • Plicník lékařský

  Plicník lékařský

  Jarní bylina lužních lesů typická barvoměnou svých květů od růžového poupěte až po modré odkvétání. © www.RegionPoodri.cz
 • Prvosenka vyšší

  Prvosenka vyšší

  Časně zjara žlutě kvetoucí bylina, která často roste v lužních lesích společně se sněženkou podsněžníkem. © www.RegionPoodri.cz
 • Sasanka hajní

  Sasanka hajní

  Bíle kvetoucí jarní bylina v lesích, kterou můžeme spatřit ve společnosti dalších časně zjara kvetoucích bylin jako plícníku lékařského, prvosenky vyšší, dymnivky duté atd. © www.RegionPoodri.cz
 • Sasanka pryskyřníkovitá

  Sasanka pryskyřníkovitá

  Časná jarní bylina lužních lesů lišící se na první pohled od sasanky hajní těžko přehlédnutelnými žlutými květy. © www.RegionPoodri.cz
 • Sněženka podsněžník

  Sněženka podsněžník

  Ohrožená (ale v Poodří hojná), bíle kvetoucí bylina, která se řadí k prvním nepřehlédnutelným poslům jara především v lužních lesích. © www.RegionPoodri.cz
 • Stulík žlutý

  Stulík žlutý

  Vytrvalá žlutě kvetoucí vodní bylina s dlouhým tlustým oddenkem. Jedná se o druh mrtvých říčních ramen či tůní. © www.RegionPoodri.cz
 • Zvonek rozkladitý

  Zvonek rozkladitý

  Luční bylina s fialově modrými květy rostoucí často společně s kopretinou bílou, škardou dvouletou aj. © www.RegionPoodri.cz

Poodří - táhlá linie Nízkého Jeseníku, členitý horizont Beskyd a Podbeskydí, Odra vinoucí se v mnohačetných meandrech, zelený pás luk s korunami mohutnými dubů, lip a vrb, jiskřící hladiny rybníků, kudrnaté okraje lužních lesů skrývající temná oka tůní, vzdálené střechy vesnic mezi poli. Třeba těmito letmými obrázky by bylo možné charakterizovat krajinu, krajinu jakých u nás zůstalo málo.   Osou oblasti je řeka Odra vstupující do CHKO z Nízkého Jeseníku ještě jako rychle proudící bystřina se štěrkovým dnem. Po několika kilometrech u Jeseníka nad Odrou se tok v nivě Moravské brány zklidňuje, řeka se začíná výrazněji zahlubovat do měkkých nivních hlín a objevují se první z nesčetných meandrů.   Charakteristickým a krajinářsky velmi výrazným prvkem Poodří jsou aluviální louky a rybníky. Vznikaly na místě rozsáhlých lesů během středověké kolonizace v průběhu 13. a 14. století, kdy byla podél oderských přítoků zakládána první sídla. Jejich rozsah se během staleté historie mnohokrát měnil, svědky čehož jsou rybniční hráze, opuštěné rybniční náhony či zbytky zemědělských usedlostí. Louky a pastviny byly pravděpodobně prvními umělými kulturami nahrazujícími lesní komplexy. Dodnes se zachoval pruh aluviálních luk, táhnoucí se po obou březích Odry v celé délce území. Jedná se o největší systém pravidelně zaplavovaných luk v České republice, jehož výměra činí více než 2 300 ha. Celý zdánlivě jednolitý luční komplex se při bližším zkoumáním rozpadá na pestrou mozaiku řady typů travních porostů, které mají v závislosti na vláhových a půdních poměrech odlišnou floristickou skladbu.

Print