csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Banerova studánka Šenov u Nového Jičína

Studánka se nachází na začátku lesíku poblíž Hotelu Salaš v obci Šenov u Nového Jičína. Banerova studánka má silný pramen, který vyvěrá na severním svahu vyvýšeniny. Vede severovýchodním směrem v horní části katastru obce Bernartice nad Odrou. V blízkosti studánky se nachází krásný les a z hůrky je rovněž nádherný výhled do okolní krajiny.

Vytisknout E-mail

Kostel sv. Martina Šenov u Nového Jičína

Jednolodní orientovaný podélný v jádru gotický kostel s pravoúhlým závěrem presbyteria a hranolovou věží v ose průčelí, vybudovaný patrně na přelomu 13. a 14. století a v interiéru upravený kolem poloviny 18. století (presbyterium) a v roce 1811 (loď). Svou původní gotickou podobu si zachovala především čtyřpodlažní hranolová věž a sakristie.

Vytisknout E-mail

Hřbitov v Petřvaldě

Hřbitov se nachází za řekou Lubinou směrem na Petřvaldík. Prochází postupnou rekonstrukcí, občanům slouží nově vybudovaný urnový háj. Zájemci o pronájem hrobového místa či urnového hrobu mohou uzavřít smlouvu na obecním úřadě v Petřvaldě. Na hřbitově se nachází smuteční obřadní síň, která slouží petřvaldským i mimopetřvaldským občanům.
Informace pro nájemce hrobových míst: Veškerá uložení ostatků nebo uren do hrobu stejně jako manipulace s hrobem, stavební úpravy a opravy jsou nájemci povinni hlásit na obecní úřad.

KONTAKTNÍ ADRESA:
Obecní úřad Petřvald
Ilona Jahodářová
č. p. 175
742 60 Petřvald
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 556 754 230
fax: (+420) 556 754 437
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytisknout E-mail

Kaplička Šenov u Nového Jičína

V roce 1989 se v obci jednalo o záchranu kapličky na ulici Malostranská. Kaplička byla ve velmi špatném stavu. O její záchranu se vlastními silami i finančními prostředky postaral pan Vladimír Demeter se svojí rodinou. Opravy byly dokončeny a kaplička byla slavnostně vysvěcena a zasvěcena Panně Marii v květnu roku 1991. V té době byly udělány i menší opravy kostela i hřbitova. Uskutečnila se i sbírka na nový věžní zvon a byla úspěšná.

Vytisknout E-mail

Třípatrová zděná boží muka Skotnice

Třípatrová zděn...

Ojedinělý typ božích muk pochází z 1. pol. 19. století. Jedná se o zděnou třípatrovou stavbu. Velikosti pater i jejich tvarosloví se směrem nahoru zmenšuje.
V rámci projektu "Rekonstrukce sakrálních stavebv obcích Regionu Poodří" došlo v letech 2009 - 2011 ke stavební obnově památky. Byla opravena fasáda a do výklenků bylo umístěno 12 obrazů s náboženskými motivy ak. malířky Anny Georgiadu Treuchelové.

Vytisknout E-mail

Památník obětem I. a II. světové války Šenov u Nového Jičína

Před kostelem sv. Martina se nachází památník obětem z první i druhé světové války.

Vytisknout E-mail

Evangelický kostel Suchdol nad Odrou

evangelicky kos...
evangelicky kos...
evangelický kos...

Evangelický kostel - vybudován v letech 1852-58 za seniora Szepessyho podle návrhu Vídeňského architekta Förstera v arkádovém slohu. Interiér zachován a vybaven inventářem v původním slohu: oltář, kazatelna, varhany, křtitelnice apod., ve věži je prostřední ze tří zvonů. Původně české obyvatelstvo se poněmčilo zvláště v 18. století, když na místo protestantů odcházejících do Ochranova v Sasku přicházelo nové obyvatelstvo ze Slezska. V roce 1781 po vydání tolerančního patentu se k evangelické víře přihlásily dvě třetiny obyvatelstva a byl zde založen evangelický sbor. Své bohoslužby konali od roku 1782. V roce 1791 si postavili kostel, který byl v letech 1852-1858 přestavěn. Zřídili si také samostatnou školu, která ovšem později splynula se školou katolickou.

Vytisknout E-mail

Hřbitov Šenov u Nového Jičína

Od roku 1951 bylo na hřbitově v Šenově zakázáno pohřbívat. Doklad, pokud vůbec existoval, s důvodem tohoto rozhodnutí, se nám nepodařilo dohledat. Ještě před našim osamostatněním dal tehdejší Okresní úřad Nový Jičín za tichého souhlasu tehdejšího MěÚ v Novém Jičíně, svolení k rozebrání náhrobních kamenů ze šenovského hřbitova. I přes velké úsilí našich občanů se této devastaci nepodařilo zabránit. Po převzetí majetku od Města Nový Jičín se obec postarala o to, aby se v Šenově znovu pohřbívalo. Od února roku 1995, kdy obec místní hřbitov zkulturnila, bylo vše připraveno k obnovenému pohřbívání.

Vytisknout E-mail

Boží muka Bílov

Nacházejí se u výjezdu z obce směrem na Fulnek

Vytisknout E-mail